REGULAMENT ZONA DE CAMPARE

 1. În camping se intră cu o brăţară distinctă pentru camping pe care o primiţi în baza biletului de festival, la cerere
 2. Campingul și facilitățile acestuia vor fi deschise începând cu data de 13 iulie ora 08:00 și se vor închide în data de 15 iulie 2018 ora 08:00.
 3. După ora închiderii organizatorii nu mai asigură securitatea zonei de camping.
 4. Campingul va fi deschis 24 de ore pe zi, posesorii de brățări de camping au dreptul să intre și să iasă de câte ori doresc.
 5. Este interzisă intrarea în perimetrul campingului și în zona de acces al acestuia cu orice fel de vehicul, excepție făcând cele care deservesc zona de campare si caravanele/rulotele care vor intra doar in zona dedicata.
 6. Întreg perimetrul de campare va fi supravegheat de către voluntari. Totuși vă recomandăm să nu lăsați lucruri de valoare în cort.
 7. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau furtul obiectelor personale. În cazul în care ați pierdut ceva vă rugăm să vă adresați infopoint-ului din festival.
 8. Pe teritoriul campingului sunt interzise terasele tip Ibiza.
 9. Participanții sunt rugați să vină cu tipul de cort în funcție de numărul de oameni care vor dormii în el. Nu sunt acceptate antreurile mari. Organizatorii își rezervă dreptul de a nu accepta în camping anumite corturi.
 10. Este intrezisă reclama de orice fel. Fără acordul scris al organizatorului
 11. În cazul în care asupra persoanei se vor gașii obiecte ilegale (ex. droguri, substanțe narcotice) sau deținute ilegal (ex. armă de foc deținută fără permis), posesorul acestora va fi predat autorităților.
 12. Sunt interzise drogurile, substanțele narcotice, substanțele inflamabile, explozibil și armele de orice gen.

13. Pe teritoriul campingului este interzis accesul cu animale.
14. Sunt interzise focurile de tabără, focul deschis, torțele și artificial.
15. Este interzisă intrarea cu generatoare de curent si aragaze.
16. Corturile se vor monta doar în zonele delimitate pentru corturi. Nu se campează în drum, în zonele de toalete, în zona de acces și în zonele cu altă destinație decât cort.
17. Este interzisă aruncarea deșeurilor înafara pubelelor și a containerelor de gunoi.
18. Toate persoanele care intră pe teritoriul campingului trebuie să aibă o brățară care îi permite accesul în zonă.
19. Organizatorul va pune la dispoziția participantului la camping toalete și lumină perimetrală.
20. Organizatorul nu se obligă să pună la dispoziția participantului curent electric.
21. Este interzis accesul cu instrumente amplificate.
22. Pe teritoriul campingului și în zona de acces al acestuia este interzisă comercializare bunurilor sau distribuția gratuită a obiectelor cu scop publicitar.
23. Participantul își va monta cortul în zona care îi este alocată la intrarea în camping.
24. Deteriorarea toaletelor, a sistemelor de iluminat, a gardului perimetral si al altor obiecte aflate in zona de campare se pedepseste si acuzatul trebuie sa plateasca contravaloarea acestora.